http://www.online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=21301
CHI TIẾT SẢN PHẨM

CXL

Sơn / Nhóm chất xử lý bề mặt (CXL)

Giá : 0
Lượt xem : 504
  • Nội dung

Chất xử lý bề mặt của công ty cở phần sơn tổng hợp Hà Nội do công ty TNHH TM Khôi Minh phân phối được chế tạo trên cơ sở vật chất tạo màng Polyvinylbutyral, bột màu cromate kẽm, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặt biệt.

Sản phẩm:

  • Chất xử lý bề mặt CXL-WP.
  • Chất phốt phát hóa biến tính rỉ PPH.
SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
Về đầu trang