http://www.online.gov.vn/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=21301
Các Điều Khoản Chung
1372 lượt xem

GIỚI THIỆU CHUNG

 • Khôi Minh có thể điều chỉnh bất kỳ các thông tin thuộc trang web Khôi Minh bằng cách cập nhật thông tin mới vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho cho khách hàng.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Thông tin trên trang web của Khôi Minh không bi bắt buộc phải tuyệt đối chính xác, cập nhật hay hoàn chỉnh. Trang web có thể có các thông tin chưa chính xác và lỗi đánh máy. khôi Minh không chịu trách nhiệm về việc cập nhật trang web để đảm bảo thông tin luôn mới mẻ hoặc đảm bảo tính chính xác hay hoàn chỉnh của thông tin đươc đăng tải. Theo đó, bạn nên xác nhận tính xác và hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào trên trang web của Khôi Minh trước khi đưa ra quyết định liên quan đển dịch vụ, sản phẩm được đề cập trong trang web này. 

TÍNH BẢO MẬT

 • Người dùng bi cấm các hành vi vi phạm, hay cố tình vi phạm tính an toàn bảo mật của trang web này. Bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng có thể dẫn đến các hành vi phậm tội và vi phạm hành chính. Chúng tôi sẽ điều tra các hành vi bi cáo buộc hay nghỉ ngờ bị điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan cưỡng chế thi hành pháp luật để tiến hành điều tra. Các hành vi vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn ttrong các hành vi sau đây:
 1. Xâm nhập hay cố ý xâm nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà không được cho phép;
 2. Truy cập dữ liệu hoặc có bất kì hành động nào để lấy trộm dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ không nằm trong quyền hạn sữ dụng;
 3. Giả mạo, ăn trộm, điều chỉnh oặc các hành vi làm ảnh hưởng hoặc phá vỡ tính an toàn bảo mật và các phương pháp xác thực được áp dụng trên trang web của Khôi Minh;
 4. Truyền các tài liệu có chứa virus, các file bị lỗi, các chương trình phá hoại hoặc bất kỳ chương trình máy tính nào gây thiệt hại, hư hỏng hoặc can thiệp vào các chức năng của máy tính hoặc sự vận hành của website này.

QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN

 • Những tài liệu có sẵn trên trang web này là thuộc quyền sở hữu của Khôi Minh . Không nội dung nào được phép sao chép, thay thế, công bố lại, đăng tải, dịch chuyển hoặc phân phát dưới bất kì hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu, trừ trường hợp người dùng chỉ tải bản sao của tài liệu phục vụ cho việc kham khảo. Bất kì hành vi chỉnh sửa hay sử dụng tài liệu thuộc website này vào bất kỳ mục đích nào đều được xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Khội Minh.
 • Yêu cầu chỉnh sửa nêu trên phải được gửi qua email. Theo các mục đích trong bản Thỏa thuận này, việc sử dụng bất kỳ tài liệu nêu trên vào trang web khác hoặc trên môi trường mạng lưới máy tình khác đều bị cấm. Tất cả bản quyền thiết kế, cơ sở dữ liệu, nội dung biên soạn và các tài liệu sở hữu trí tuệ khác, kể cả trường hợp có đăng ký hoặc chưa đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu độc quyền của Khội Minh

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Các tài liệu và thông tin trong trang web này là được cung cấp với nội dung xác thực mà không có hàm ý hay suy diễn khác. Theo sự cho phép của các điều luật có liên quan Khôi Minh không chịu trách nhiệm về tính đảm bảo, suy diễn, hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo cam kết bán hàng hoặc mục đích cụ thể nào khác. Khôi Minh không cam kết rằng các chức năng chứa trong các tài liệu và thông tin sẽ không bị can thiệp hay bị lỗi, cũng không cam kết những lỗi đó sẽ bị khác phục hay trang web của Á Đông Silk hoặc máy chủ sẽ đảm bảo trang web không bị virus hay các yếu tố gây hại khác tấn công. Khôi Minh không đưa ra các cam kết hay đảm bảo liên quan đến việc sử dụng tài liệu hay thông in trong website này xét về tính chính xác, hoàn chỉnh, tin cậy. Các điều luật liên quan không có các quy định ngoại lệ, vì vậy các quy định ngoại lệ nếu có sẽ không được áp dụng ở đây.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 • Theo sự cho phép của các điều lệ áp dụng, dưới bất kỳ tình huống nào, bao gồm nhưng không giới hạn sự cẩu thả, Khội Minh sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm hay bất kỳ thiệt hại nào gây ra từ việc sử dụng, hay việc chưa kịp sử dụng, các tài liệu chứa trong website này, ngay cả khi Khội Minh hoặc người đại diện cho Khội Minh đã được cảnh báo trước về những thiệt hại có thể xảy ra. Các điều luật có liên quan sẽ không cho phép giới hạn hay ngoại lệ về trách nhiệm hay về loại thiệt hại, vì vậy các ngoại lệ và giới hạn sẽ không được áp dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khội Minh cũng không chịu hoàn toàn trách nhiệm thay bạn về mọi thiệt hại, mất mát hay hậu quả gây ra do các hành vi (có ghi trong hợp đồng hoặc không, các hành vi dân sự bao gồm nhưng không giới hạn sự cẩu thả) gây ra khi sử dụng trang web này.

THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Khội Minh có quyền điều chỉnh nội dung của các Điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để nêu bật lên những điểm thay đổi trong Bản Điều khoản sử dụng này, chúng tôi khuyên khách hàng nên thường xuyên ghé thăm trang web để đảm bảo rằng luôn được cập nhất các điều khoản gần nhất có liên quan và ràng buộc đến bạn. Khi bạn sử dụng trang web này sau khi có các thay đổi nói trên thì ngầm hiểu bạn đã đồng ý với những thay đổi nói trên.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Điều khoản sử dụng, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Khôi Minh sẽ nỗ lực để xử lý nhanh nhất các yêu cầu của bạn
Bài viết khác
Về đầu trang